1 week nadat de Oekraïners zijn aangekomen in Elburg

?>

Ja als je het zo leest dan denk je 1 week, het lijkt veel langer! Wat is er veel gebeurd deze laatste dagen. Nadat we vorige week de eerste 9 vluchtelingen onderdak mochten bieden, kwam er een gestage stroom van vluchtelingen op gang. Telkens weer een paar, telkens op zoek  naar geschikte woonruimte op park Dennerhode en telkens lukte dat. Samen met onze stichting en de Gemeente Elburg en niet te vergeten de bewoners van dit, werden er nieuwe plekken gecreëerd. Nooit vroegen we de bewoners tevergeefs om woonruimte , chalets werden leeggemaakt of juist weer ingericht. De stroom bleef groeien en het leek wel of het park meegroeide. Om stil van te worden!! Onze stichting is grote dank verschuldigd aan al de bewoners die hun plekje opgaven om onze vluchtelingen onder te brengen. Inmiddels telt het park 48 Oekraïners en gelukkig is voeding en medische hulp vanuit de Gemeente voor hen geregeld. Onze stichting kon zich hierdoor richten van het oplossen van klein materieel leed. We mochten op pad gaan met telkens weer een andere familie om kleding, nieuw schoeisel aan te schaffen en als we hen weer terugbrachten op het park kwam iedereen kijken welke dingen ze hadden aangeschaft.  Onze stichting is trots dat we deze vluchtelingen, zo ver van hun huis, niet wetende hoe het met hun achtergebleven familie is, die noodzakelijke hulp kon bieden. Dit alles dankzij jullie giften en donaties. Onze stichting wil hier graag mee door gaan, maar dat kan alleen als jullie ons financieel blijven ondersteunen